Ostatnia aktualizacja strony: 2024-05-22 16:08:08

Informacje o jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna

 

Od dnia 12.01.2022 r. Ośrodek pracuje w dniach:

  • PONIEDZIAŁEK 7:10 - 15:10
  • WTOREK 7:10 - 15:10
  • ŚRODA 9:00 - 17:00
  • CZWARTEK 7:10 - 15:10

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Ośrodka przyjmują klientów od poniedziałku do czwartku.

Na postawie Zarządzenia Kierownika GOPS nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. każdy piątek został ustalony jako dzień bez obsługi klientów. W piątki pracownicy Ośrodka zajmują się pracą wewnętrzną oraz pracą w terenie.


tel. 71/311 39 68
e-mail gops@gops-siechnice.org.pl

adres skrytki ePUAP: /gopssiechnice/SkrytkaESP

NIP: 912-13-01-751
REGON: 005959500
KONTO: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Święta Katarzyna 21 9584 1092 2010 1000 1078 0001 

Kierownik GOPS
Joanna Bryłkowska-Hehn
e-mail: jbrylkowska@gops-siechnice.org.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 9-14

Zastępca Kierownika GOPS
Sławomir Małecki
tel. 71/311 39 68 wew. 110
e-mail: smalecki@gops-siechnice.org.pl

Główny Księgowy
Agnieszka Denkiewicz
tel. 71/311 39 68 wew. 106
e-mail: adenkiewicz@gops-siechnice.org.pl


DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
 

Stanowisko ds. kadr i płac
Ewa Szutas 
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: eszutas@gops-siechnice.org.pl

Księgowa 
Bogusława Klepacka
tel. 71/311 39 68 wew. 111
e-mail: bklepacka@gops-siechnice.org.pl

Barbara Leońska
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: bleonska@gops-siechnice.org.pl 

Stanowisko ds. księgowości
Paulina Wiśniewska
tel. 71/311 39 68 wew. 104
e-mail: pwisniewska@gops-siechnice.org.pl

Stanowisko ds. administracyjnych
Monika Czajka
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: mczajka@gops-siechnice.org.pl

Sekretariat
Beata Strzelec
tel. 71/311 39 68 wew. 107
e-mail: bstrzelec@gops-siechnice.org.pl

DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30- 10.00 (po godz. 10.00 praca w terenie) 

Pracownicy socjalni

POMOC FINANSOWA

Anna Kościelna 
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: akoscielna@gops-siechnice.org.pl

Agnieszka Ługowska
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: alugowska@gops-siechnice.org.pl

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mariola Przodała 
tel. 71/311 39 68 wew. 114
e-mail: mprzodala@gops-siechnice.org.pl

Aspirant pracy socjalnej

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"

Anna Suchostawska
tel. 71/311 39 68 wew. 122
e-mail: asuchostawska@gops-siechnice.org.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY, DODATKI MIESZKANIOWE, CZYSTE POWIETRZE

Teresa Nowicka
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: tnowicka@gops-siechnice.org.pl

Asystenci rodzin

Aneta Szafran
tel. 71 311 39 68 wew. 113
e-mail: aszafran@gops-siechnice.org.pl

Agnieszka Lenartowicz
tel. 71/311 39 68 
e-mail: alenartowicz@gops-siechnice.org.pl


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Starszy specjalista - Koordynator działu świadczeń rodzinnych
Monika Klujew
tel. 71/311 39 68 wew. 102
e-mail: mklujew@gops-siechnice.org.pl

Aneta Jasiewicz
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: ajasiewicz@gops-siechnice.org.pl

Marzena Malinowska
tel. 71/311 39 68 wew. 101
e-mail: mmalinowska@gops-siechnice.org.pl

Anna Smyrak
tel. 71/311 39 68 wew. 103
e-mail: asmyrak@gops-siechnice.org.pl

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Stanowisko ds. profilaktyki uzależnień - Koordynator procedury Niebieska Karta 
(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny)

Aneta Musielak
tel. 71/311 39 68 wew. 109
e-mail: amusielak@gops-siechnice.org.pl

 


DATA DODANIA
DODANE PRZEZ
DATA EDYCJI 2024-05-22 16:08:08
EDYTOWANE PRZEZ Marzena Malinowska