Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 136
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 155
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 130
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 153
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 141
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 156
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 133
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 173
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 18243
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 133
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 29
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 403
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 185
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 290
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 181
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 337
Informacja o finansach 167
Informacje dotyczące działalności 379
Informacje dotyczące działalności 184
Informacje o działalności 395
Informacje o działalności 170
Informacje o jednostce 449
Informacje o planowanej działalności 350
Informacje o planowanej działalności 166
Inne informacje publiczne 299
Inne informacje publiczne 146
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 312
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 201
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 180
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 169
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 242
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 175
Kontakt 380
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 327
Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami 120
Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej 90
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 112
Nabór pracowników 396
Nabór pracowników 186
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 189
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 342
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 188
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 159
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 283
PONOWIONE x2 Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 161
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 223
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 157
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 241
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 140
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 144
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 137
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 193
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 161
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 175
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 96
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA ROK 2023 8
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 62
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 77
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA ROK 2022 128
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 146
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 166
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 174
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 316
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 217
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 29
Rejestr zamian dokumentu 200
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 152
Rejestr zamian dokumentu 170
Rejestr zamian dokumentu 212
Rejestr zamian dokumentu 194
Rejestr zamian dokumentu 199
Rejestr zamian dokumentu 179
Rejestr zamian dokumentu 179
Rejestr zamian dokumentu 136
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 138
Rejestr zamian dokumentu 153
Rejestr zamian dokumentu 153
Rejestr zamian dokumentu 158
Rejestr zamian dokumentu 165
Rejestr zamian dokumentu 129
Rejestr zamian dokumentu 143
Rejestr zamian dokumentu 145
Rejestr zamian dokumentu 143
Rejestr zamian dokumentu 137
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 126
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 134
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 158
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 168
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 152
Rejestr zamian dokumentu 176
Rejestr zamian dokumentu 136
Rejestr zamian dokumentu 140
Rejestr zamian dokumentu 149
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 173
Rejestr zamian dokumentu 155
Rejestr zamian dokumentu 152
Rejestr zamian dokumentu 142
Rejestr zamian dokumentu 140
Rejestr zamian dokumentu 158
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 145
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 159
Rejestr zamian dokumentu 136
Rejestr zamian dokumentu 134
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 138
Rejestr zamian dokumentu 146
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 119
Rejestr zamian dokumentu 153
Rejestr zamian dokumentu 143
Rejestr zamian dokumentu 141
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 137
Rejestr zamian dokumentu 162
Rejestr zamian dokumentu 149
Rejestr zamian dokumentu 140
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 133
Rejestr zamian dokumentu 154
Rejestr zamian dokumentu 133
Rejestr zamian dokumentu 141
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 134
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 142
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 137
Rejestr zamian dokumentu 161
Rejestr zamian dokumentu 160
Rejestr zamian dokumentu 126
Rejestr zamian dokumentu 146
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 111
Rejestr zamian dokumentu 134
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 119
Rejestr zamian dokumentu 159
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 155
Rejestr zamian dokumentu 124
Rejestr zamian dokumentu 121
Rejestr zamian dokumentu 121
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 151
Rejestr zamian dokumentu 133
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 96
Rejestr zamian dokumentu 109
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 128
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 140
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 125
Rejestr zamian dokumentu 110
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 101
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 87
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 91
Rejestr zamian dokumentu 105
Rejestr zamian dokumentu 82
Rejestr zamian dokumentu 91
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 28
Rejestr zamian dokumentu 5
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 179
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 178
Rejestr zmian 382
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 198
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 34
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 184
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 382
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022 169
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 176
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 174
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 164
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 146
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 157
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 153
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 159
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 169
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 176
Zamówienia publiczne 3207
Zamówienia publiczne 214
Zamówienia publiczne 186
Zamówienia publiczne 157
Zamówienia publiczne 197
Zamówienia publiczne 168
Zamówienia publiczne 151
Zamówienia publiczne 156
Zamówienia publiczne 154
Zamówienia publiczne 135
Zamówienia publiczne 152
Zamówienia publiczne 141
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 164
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 187
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 187
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 180
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 141
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 154
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 155
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 172
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 162
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 171
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 162
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 178
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 152
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 151
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 166
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 159
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 157
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 162
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 142
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 165
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 161
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 170
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 157
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 141
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 148
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 173
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 171
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 160
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 164
Zapytanie ofertowe/Dostawa 40 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z kompletnym wyposażeniem, dedykowaną formą abonamentu telekomunikacyjnego i kompleksową usługą teleopieki 95
Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 156
Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 88
Zapytanie ofertowe/Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze uzależnień i przemocy, w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 80
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 144
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 131
Zapytanie ofertowe/Usługa prowadzenia terapii rodzinnej 91
Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 157
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 164
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym 55
Zapytanie ofertowe/Zakup, dostawa i montaż nowych szaf aktowych metalowych 141
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8