Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 235
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 268
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 257
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 281
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 254
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 288
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 245
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 301
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 40655
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 275
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 61
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 26
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 1113
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 346
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 806
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 329
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 290
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 297
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 226
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 98
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026 275
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026 98
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 909
Informacja o finansach 324
Informacje dotyczące działalności 928
Informacje dotyczące działalności 326
Informacje o działalności 918
Informacje o działalności 325
Informacje o jednostce 1225
Informacje o planowanej działalności 875
Informacje o planowanej działalności 316
Inne informacje publiczne 913
Inne informacje publiczne 279
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 793
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 359
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 310
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 303
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 413
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 324
Kontakt 1019
Koordynator do spraw dostępności 602
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 826
Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami 183
Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej 146
Nabór kandydatów na Pracownika Punktu Pierwszego Kontaktu 378
Nabór kandydatów na stanowisko ds. administracyjnych 158
Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego 616
Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego 98
Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego 78
Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny 96
Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny 123
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych 190
Nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac 273
Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac 2024 28
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko Księgowej 77
Nabór na stanowisko Księgowej 45
Nabór na stanowisko Księgowej 19
Nabór na stanowisko Księgowej 8
Nabór na stanowisko Księgowej 110
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 2
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 2
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Księgowej 1
Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego 76
Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego 17
Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego 7
Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego 1
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 112
Nabór na stanowisko Referenta 48
Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika Punktu Pierwszego Kontaktu 146
Nabór pracowników 1735
Nabór pracowników 891
Nabór pracowników 11
Nabór pracowników 6
Nabór pracowników 9
Nabór pracowników 3
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 324
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 910
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 333
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 284
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 162
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2024 50
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 787
PONOWIONE x2 Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 308
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 395
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 302
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 371
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 285
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 267
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 279
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 347
PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA ROK 2023 103
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA ROK 2023 178
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 62
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 77
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 267
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 306
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 327
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 816
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 445
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 107
Rejestr zamian dokumentu 347
Rejestr zamian dokumentu 224
Rejestr zamian dokumentu 256
Rejestr zamian dokumentu 303
Rejestr zamian dokumentu 423
Rejestr zamian dokumentu 353
Rejestr zamian dokumentu 338
Rejestr zamian dokumentu 307
Rejestr zamian dokumentu 346
Rejestr zamian dokumentu 247
Rejestr zamian dokumentu 291
Rejestr zamian dokumentu 245
Rejestr zamian dokumentu 301
Rejestr zamian dokumentu 271
Rejestr zamian dokumentu 286
Rejestr zamian dokumentu 304
Rejestr zamian dokumentu 230
Rejestr zamian dokumentu 267
Rejestr zamian dokumentu 250
Rejestr zamian dokumentu 261
Rejestr zamian dokumentu 240
Rejestr zamian dokumentu 234
Rejestr zamian dokumentu 226
Rejestr zamian dokumentu 245
Rejestr zamian dokumentu 243
Rejestr zamian dokumentu 239
Rejestr zamian dokumentu 297
Rejestr zamian dokumentu 257
Rejestr zamian dokumentu 315
Rejestr zamian dokumentu 293
Rejestr zamian dokumentu 269
Rejestr zamian dokumentu 273
Rejestr zamian dokumentu 295
Rejestr zamian dokumentu 260
Rejestr zamian dokumentu 240
Rejestr zamian dokumentu 269
Rejestr zamian dokumentu 268
Rejestr zamian dokumentu 259
Rejestr zamian dokumentu 289
Rejestr zamian dokumentu 289
Rejestr zamian dokumentu 273
Rejestr zamian dokumentu 247
Rejestr zamian dokumentu 259
Rejestr zamian dokumentu 291
Rejestr zamian dokumentu 265
Rejestr zamian dokumentu 241
Rejestr zamian dokumentu 212
Rejestr zamian dokumentu 204
Rejestr zamian dokumentu 244
Rejestr zamian dokumentu 225
Rejestr zamian dokumentu 268
Rejestr zamian dokumentu 207
Rejestr zamian dokumentu 276
Rejestr zamian dokumentu 219
Rejestr zamian dokumentu 236
Rejestr zamian dokumentu 275
Rejestr zamian dokumentu 259
Rejestr zamian dokumentu 246
Rejestr zamian dokumentu 271
Rejestr zamian dokumentu 230
Rejestr zamian dokumentu 206
Rejestr zamian dokumentu 270
Rejestr zamian dokumentu 261
Rejestr zamian dokumentu 253
Rejestr zamian dokumentu 260
Rejestr zamian dokumentu 248
Rejestr zamian dokumentu 283
Rejestr zamian dokumentu 256
Rejestr zamian dokumentu 232
Rejestr zamian dokumentu 218
Rejestr zamian dokumentu 209
Rejestr zamian dokumentu 237
Rejestr zamian dokumentu 284
Rejestr zamian dokumentu 237
Rejestr zamian dokumentu 248
Rejestr zamian dokumentu 280
Rejestr zamian dokumentu 242
Rejestr zamian dokumentu 210
Rejestr zamian dokumentu 238
Rejestr zamian dokumentu 271
Rejestr zamian dokumentu 254
Rejestr zamian dokumentu 262
Rejestr zamian dokumentu 295
Rejestr zamian dokumentu 288
Rejestr zamian dokumentu 221
Rejestr zamian dokumentu 256
Rejestr zamian dokumentu 229
Rejestr zamian dokumentu 190
Rejestr zamian dokumentu 248
Rejestr zamian dokumentu 211
Rejestr zamian dokumentu 217
Rejestr zamian dokumentu 284
Rejestr zamian dokumentu 232
Rejestr zamian dokumentu 273
Rejestr zamian dokumentu 213
Rejestr zamian dokumentu 227
Rejestr zamian dokumentu 224
Rejestr zamian dokumentu 238
Rejestr zamian dokumentu 222
Rejestr zamian dokumentu 284
Rejestr zamian dokumentu 227
Rejestr zamian dokumentu 285
Rejestr zamian dokumentu 244
Rejestr zamian dokumentu 280
Rejestr zamian dokumentu 211
Rejestr zamian dokumentu 194
Rejestr zamian dokumentu 194
Rejestr zamian dokumentu 198
Rejestr zamian dokumentu 248
Rejestr zamian dokumentu 245
Rejestr zamian dokumentu 266
Rejestr zamian dokumentu 259
Rejestr zamian dokumentu 235
Rejestr zamian dokumentu 247
Rejestr zamian dokumentu 251
Rejestr zamian dokumentu 247
Rejestr zamian dokumentu 228
Rejestr zamian dokumentu 220
Rejestr zamian dokumentu 247
Rejestr zamian dokumentu 212
Rejestr zamian dokumentu 238
Rejestr zamian dokumentu 203
Rejestr zamian dokumentu 231
Rejestr zamian dokumentu 214
Rejestr zamian dokumentu 225
Rejestr zamian dokumentu 171
Rejestr zamian dokumentu 187
Rejestr zamian dokumentu 180
Rejestr zamian dokumentu 157
Rejestr zamian dokumentu 136
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 141
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 113
Rejestr zamian dokumentu 108
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 108
Rejestr zamian dokumentu 107
Rejestr zamian dokumentu 108
Rejestr zamian dokumentu 99
Rejestr zamian dokumentu 92
Rejestr zamian dokumentu 99
Rejestr zamian dokumentu 104
Rejestr zamian dokumentu 84
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 99
Rejestr zamian dokumentu 70
Rejestr zamian dokumentu 125
Rejestr zamian dokumentu 76
Rejestr zamian dokumentu 64
Rejestr zamian dokumentu 63
Rejestr zamian dokumentu 42
Rejestr zamian dokumentu 34
Rejestr zamian dokumentu 42
Rejestr zamian dokumentu 39
Rejestr zamian dokumentu 34
Rejestr zamian dokumentu 28
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 8
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 5
Rejestr zamian dokumentu 4
Rejestr zamian dokumentu 2
Rejestr zamian dokumentu 4
Rejestr zamian dokumentu 2
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 325
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 324
Rejestr zmian 5013
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 117
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 119
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 60
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 126
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021 117
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 235
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 157
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023R. 5
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 320
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 1024
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE NA LATA 2023-2027 299
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE NA LATA 2023-2027 107
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 325
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 309
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 284
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 288
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 279
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 277
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 297
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 308
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 290
Zamówienia publiczne 6432
Zamówienia publiczne 373
Zamówienia publiczne 349
Zamówienia publiczne 314
Zamówienia publiczne 364
Zamówienia publiczne 322
Zamówienia publiczne 288
Zamówienia publiczne 277
Zamówienia publiczne 295
Zamówienia publiczne 269
Zamówienia publiczne 283
Zamówienia publiczne 273
Zamówienia publiczne 103
Zamówienia publiczne 136
Zamówienia publiczne 119
Zamówienia publiczne 114
Zamówienia publiczne 115
Zamówienia publiczne 103
Zapytanie ofertowe / Przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania lub pobytu gorących posiłków dla świadczeniobiorców GOPS w okresie od 02.01.2024r. do 31.12.2024r. 45
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 276
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 311
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 327
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 320
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 260
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 288
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 286
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 313
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 297
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 318
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 305
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 323
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 265
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 269
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 309
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 289
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 293
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 290
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 299
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 280
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 295
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 309
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 291
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 261
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 268
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 442
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 315
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 288
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 303
Zapytanie ofertowe/Dostawa 40 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z kompletnym wyposażeniem, dedykowaną formą abonamentu telekomunikacyjnego i kompleksową usługą teleopieki 459
Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 323
Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 239
Zapytanie ofertowe/Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze uzależnień i przemocy, w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 217
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 279
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług w zakresie Terapii Biofeedback 156
Zapytanie ofertowe/Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni 157
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 286
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania podopiecznych GOPS 164
Zapytanie ofertowe/Usługa prowadzenia terapii rodzinnej 245
Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 276
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 305
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym 187
Zapytanie ofertowe/Zakup, dostawa i montaż nowych szaf aktowych metalowych 293
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8