Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 112
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 122
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 103
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 124
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 115
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 130
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 108
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 136
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 15179
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 106
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 14
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 321
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 149
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 237
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 144
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 274
Informacja o finansach 133
Informacje dotyczące działalności 310
Informacje dotyczące działalności 147
Informacje o działalności 329
Informacje o działalności 131
Informacje o jednostce 375
Informacje o planowanej działalności 287
Informacje o planowanej działalności 133
Inne informacje publiczne 250
Inne informacje publiczne 118
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 255
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 161
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 149
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 137
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 174
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 138
Kontakt 303
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 267
Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami 80
Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej 58
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 112
Nabór pracowników 317
Nabór pracowników 144
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 150
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 279
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 148
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 132
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 231
PONOWIONE x2 Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 127
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 190
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 119
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 209
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 107
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 108
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 107
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 158
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 129
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 152
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK 64
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 62
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 77
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA ROK 2022 90
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 120
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 134
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 148
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 260
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 182
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 17
Rejestr zamian dokumentu 167
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 140
Rejestr zamian dokumentu 157
Rejestr zamian dokumentu 154
Rejestr zamian dokumentu 161
Rejestr zamian dokumentu 146
Rejestr zamian dokumentu 144
Rejestr zamian dokumentu 117
Rejestr zamian dokumentu 128
Rejestr zamian dokumentu 117
Rejestr zamian dokumentu 125
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 111
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 125
Rejestr zamian dokumentu 117
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 107
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 113
Rejestr zamian dokumentu 129
Rejestr zamian dokumentu 106
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 126
Rejestr zamian dokumentu 124
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 129
Rejestr zamian dokumentu 134
Rejestr zamian dokumentu 125
Rejestr zamian dokumentu 147
Rejestr zamian dokumentu 129
Rejestr zamian dokumentu 128
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 119
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 98
Rejestr zamian dokumentu 119
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 102
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 129
Rejestr zamian dokumentu 118
Rejestr zamian dokumentu 121
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 105
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 120
Rejestr zamian dokumentu 120
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 136
Rejestr zamian dokumentu 126
Rejestr zamian dokumentu 121
Rejestr zamian dokumentu 113
Rejestr zamian dokumentu 112
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 103
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 108
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 130
Rejestr zamian dokumentu 135
Rejestr zamian dokumentu 108
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 97
Rejestr zamian dokumentu 96
Rejestr zamian dokumentu 113
Rejestr zamian dokumentu 99
Rejestr zamian dokumentu 103
Rejestr zamian dokumentu 132
Rejestr zamian dokumentu 114
Rejestr zamian dokumentu 131
Rejestr zamian dokumentu 109
Rejestr zamian dokumentu 101
Rejestr zamian dokumentu 101
Rejestr zamian dokumentu 98
Rejestr zamian dokumentu 106
Rejestr zamian dokumentu 127
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 119
Rejestr zamian dokumentu 115
Rejestr zamian dokumentu 122
Rejestr zamian dokumentu 105
Rejestr zamian dokumentu 83
Rejestr zamian dokumentu 98
Rejestr zamian dokumentu 103
Rejestr zamian dokumentu 123
Rejestr zamian dokumentu 104
Rejestr zamian dokumentu 113
Rejestr zamian dokumentu 116
Rejestr zamian dokumentu 90
Rejestr zamian dokumentu 111
Rejestr zamian dokumentu 103
Rejestr zamian dokumentu 93
Rejestr zamian dokumentu 93
Rejestr zamian dokumentu 81
Rejestr zamian dokumentu 94
Rejestr zamian dokumentu 64
Rejestr zamian dokumentu 83
Rejestr zamian dokumentu 66
Rejestr zamian dokumentu 75
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 33
Rejestr zamian dokumentu 25
Rejestr zamian dokumentu 19
Rejestr zamian dokumentu 3
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 142
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 149
Rejestr zmian 324
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 165
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 18
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 155
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 305
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022 143
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 147
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 146
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 131
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 131
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 134
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 129
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 136
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 141
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 143
Zamówienia publiczne 2579
Zamówienia publiczne 174
Zamówienia publiczne 163
Zamówienia publiczne 128
Zamówienia publiczne 148
Zamówienia publiczne 141
Zamówienia publiczne 130
Zamówienia publiczne 126
Zamówienia publiczne 126
Zamówienia publiczne 113
Zamówienia publiczne 124
Zamówienia publiczne 117
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 143
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 153
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 161
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 151
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 114
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 129
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 136
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 140
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 131
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 139
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 138
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 148
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 131
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 135
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 142
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 133
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 138
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 138
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 120
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 134
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 135
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 140
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 135
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 122
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 126
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 149
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 146
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 136
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 138
Zapytanie ofertowe/Dostawa 40 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z kompletnym wyposażeniem, dedykowaną formą abonamentu telekomunikacyjnego i kompleksową usługą teleopieki 53
Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 132
Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 62
Zapytanie ofertowe/Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze uzależnień i przemocy, w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 46
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 118
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 103
Zapytanie ofertowe/Usługa prowadzenia terapii rodzinnej 68
Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 129
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 137
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym 26
Zapytanie ofertowe/Zakup, dostawa i montaż nowych szaf aktowych metalowych 107
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8