Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 12
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 12
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 13
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 11
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 1538
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 29
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 17
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 32
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 18
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 32
Informacja o finansach 14
Informacje dotyczące działalności 31
Informacje dotyczące działalności 15
Informacje o działalności 33
Informacje o działalności 13
Informacje o jednostce 64
Informacje o planowanej działalności 35
Informacje o planowanej działalności 15
Inne informacje publiczne 31
Inne informacje publiczne 13
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 33
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 15
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 14
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 13
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 13
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 13
Kontakt 42
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 28
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 15
Nabór pracowników 29
Nabór pracowników 14
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 14
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 27
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 14
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 14
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 25
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 12
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 18
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK 15
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK 6
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 17
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 6
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 14
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 6
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 42
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 23
Rejestr zamian dokumentu 26
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 18
Rejestr zamian dokumentu 19
Rejestr zamian dokumentu 16
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 17
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 7
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 13
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 11
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 12
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 6
Rejestr zamian dokumentu 6
Rejestr zamian dokumentu 4
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 15
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 17
Rejestr zmian 45
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 23
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 16
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 27
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022 15
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 13
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 15
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 13
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 13
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 13
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 14
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 12
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 19
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 13
Zamówienia publiczne 156
Zamówienia publiczne 20
Zamówienia publiczne 25
Zamówienia publiczne 17
Zamówienia publiczne 14
Zamówienia publiczne 15
Zamówienia publiczne 18
Zamówienia publiczne 15
Zamówienia publiczne 14
Zamówienia publiczne 15
Zamówienia publiczne 15
Zamówienia publiczne 11
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 15
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 18
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 17
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 14
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 13
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 14
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 14
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 13
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 13
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 17
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 13
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 19
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 12
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 13
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 14
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 15
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 12
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 12
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 11
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 15
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 13
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 19
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 14
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 9
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 12
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 21
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 15
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 13
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 14
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8