Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 57
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 47
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 50
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 45
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 58
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 48
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 51
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 50
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 6804
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 28
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 1
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 129
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 66
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 121
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 61
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 139
Informacja o finansach 61
Informacje dotyczące działalności 163
Informacje dotyczące działalności 66
Informacje o działalności 161
Informacje o działalności 57
Informacje o jednostce 192
Informacje o planowanej działalności 137
Informacje o planowanej działalności 63
Inne informacje publiczne 128
Inne informacje publiczne 59
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 130
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 71
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 67
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 61
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 64
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 62
Kontakt 166
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 126
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 79
Nabór pracowników 142
Nabór pracowników 64
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 67
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 140
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 60
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 57
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 112
PONOWIONE x2 Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 38
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 67
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 40
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 124
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 25
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 33
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 72
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK 57
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK 64
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 57
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 71
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 59
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 56
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 71
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 134
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 73
Rejestr zamian dokumentu 78
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 65
Rejestr zamian dokumentu 69
Rejestr zamian dokumentu 67
Rejestr zamian dokumentu 65
Rejestr zamian dokumentu 75
Rejestr zamian dokumentu 65
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 50
Rejestr zamian dokumentu 62
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 62
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 49
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 62
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 66
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 56
Rejestr zamian dokumentu 49
Rejestr zamian dokumentu 50
Rejestr zamian dokumentu 46
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 57
Rejestr zamian dokumentu 50
Rejestr zamian dokumentu 57
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 64
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 60
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 56
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 56
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 57
Rejestr zamian dokumentu 58
Rejestr zamian dokumentu 48
Rejestr zamian dokumentu 57
Rejestr zamian dokumentu 40
Rejestr zamian dokumentu 49
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 48
Rejestr zamian dokumentu 50
Rejestr zamian dokumentu 62
Rejestr zamian dokumentu 55
Rejestr zamian dokumentu 61
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 49
Rejestr zamian dokumentu 41
Rejestr zamian dokumentu 51
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 53
Rejestr zamian dokumentu 52
Rejestr zamian dokumentu 54
Rejestr zamian dokumentu 47
Rejestr zamian dokumentu 46
Rejestr zamian dokumentu 42
Rejestr zamian dokumentu 33
Rejestr zamian dokumentu 43
Rejestr zamian dokumentu 44
Rejestr zamian dokumentu 45
Rejestr zamian dokumentu 43
Rejestr zamian dokumentu 42
Rejestr zamian dokumentu 45
Rejestr zamian dokumentu 32
Rejestr zamian dokumentu 37
Rejestr zamian dokumentu 27
Rejestr zamian dokumentu 23
Rejestr zamian dokumentu 19
Rejestr zamian dokumentu 14
Rejestr zamian dokumentu 15
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 68
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 63
Rejestr zmian 177
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 75
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 68
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 136
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022 63
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 65
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 66
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 58
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 59
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 61
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 62
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 58
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 69
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 67
Zamówienia publiczne 1006
Zamówienia publiczne 82
Zamówienia publiczne 82
Zamówienia publiczne 61
Zamówienia publiczne 76
Zamówienia publiczne 62
Zamówienia publiczne 66
Zamówienia publiczne 60
Zamówienia publiczne 58
Zamówienia publiczne 51
Zamówienia publiczne 57
Zamówienia publiczne 49
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 64
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 73
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 81
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 69
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 61
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 63
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 67
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 63
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 60
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 68
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 60
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 72
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 62
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 69
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 62
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 62
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 61
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 61
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 55
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 64
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 67
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 68
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 57
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 59
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 61
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 70
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 69
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 63
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 62
Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 55
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 35
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 20
Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 45
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 52
Zapytanie ofertowe/Zakup, dostawa i montaż nowych szaf aktowych metalowych 27
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8