Statystyki serwisu

Podstrona Ilość wyświetleń
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 179
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry 199
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 169
Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC" 199
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 180
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE 206
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 173
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 221
Bilans 2019 8
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 25994
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 181
Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 43
Deklaracja dostępności GOPS Siechnice 552
Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych 10
Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach 8
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 242
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 377
Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP 232
Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych 10
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 205
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 224
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 149
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026 1
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026 184
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026 1
Informacja dodatkowa 2019 7
Informacja o finansach 453
Informacja o finansach 222
Informacje dotyczące działalności 489
Informacje dotyczące działalności 234
Informacje o działalności 499
Informacje o działalności 230
Informacje o jednostce 588
Informacje o planowanej działalności 458
Informacje o planowanej działalności 217
Inne informacje publiczne 372
Inne informacje publiczne 191
Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP 386
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA 262
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC 220
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE 213
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 316
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 236
Kontakt 496
Koordynator do spraw dostępności 104
Mapa strony - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 414
Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami 183
Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej 146
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych 71
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo 10
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego 112
Nabór pracowników 530
Nabór pracowników 340
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 236
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna 413
OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 10
OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 236
Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 7
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022 8
Plan zamówień publicznych na rok 2019 196
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 43
Podgląd wersji roboczej newsa: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Polityka prywatności 369
PONOWIONE x2 Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 215
PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS 283
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 208
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 287
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 201
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 189
PONOWIONE Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 186
Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl 263
PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA ROK 2023 1
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA ROK 2023 64
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 62
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK 77
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2019-2021 12
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 189
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 206
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback 7
Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 223
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019 9
Redakcja Biuletynu 407
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 316
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 59
Rejestr zamian dokumentu 259
Rejestr zamian dokumentu 161
Rejestr zamian dokumentu 189
Rejestr zamian dokumentu 218
Rejestr zamian dokumentu 291
Rejestr zamian dokumentu 250
Rejestr zamian dokumentu 249
Rejestr zamian dokumentu 222
Rejestr zamian dokumentu 229
Rejestr zamian dokumentu 171
Rejestr zamian dokumentu 204
Rejestr zamian dokumentu 172
Rejestr zamian dokumentu 197
Rejestr zamian dokumentu 190
Rejestr zamian dokumentu 203
Rejestr zamian dokumentu 215
Rejestr zamian dokumentu 159
Rejestr zamian dokumentu 186
Rejestr zamian dokumentu 181
Rejestr zamian dokumentu 184
Rejestr zamian dokumentu 169
Rejestr zamian dokumentu 162
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 172
Rejestr zamian dokumentu 167
Rejestr zamian dokumentu 170
Rejestr zamian dokumentu 215
Rejestr zamian dokumentu 166
Rejestr zamian dokumentu 228
Rejestr zamian dokumentu 206
Rejestr zamian dokumentu 192
Rejestr zamian dokumentu 195
Rejestr zamian dokumentu 224
Rejestr zamian dokumentu 180
Rejestr zamian dokumentu 170
Rejestr zamian dokumentu 191
Rejestr zamian dokumentu 195
Rejestr zamian dokumentu 186
Rejestr zamian dokumentu 215
Rejestr zamian dokumentu 203
Rejestr zamian dokumentu 199
Rejestr zamian dokumentu 187
Rejestr zamian dokumentu 185
Rejestr zamian dokumentu 204
Rejestr zamian dokumentu 191
Rejestr zamian dokumentu 164
Rejestr zamian dokumentu 162
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 173
Rejestr zamian dokumentu 163
Rejestr zamian dokumentu 187
Rejestr zamian dokumentu 149
Rejestr zamian dokumentu 198
Rejestr zamian dokumentu 165
Rejestr zamian dokumentu 167
Rejestr zamian dokumentu 192
Rejestr zamian dokumentu 189
Rejestr zamian dokumentu 174
Rejestr zamian dokumentu 190
Rejestr zamian dokumentu 171
Rejestr zamian dokumentu 143
Rejestr zamian dokumentu 193
Rejestr zamian dokumentu 182
Rejestr zamian dokumentu 178
Rejestr zamian dokumentu 166
Rejestr zamian dokumentu 170
Rejestr zamian dokumentu 208
Rejestr zamian dokumentu 186
Rejestr zamian dokumentu 172
Rejestr zamian dokumentu 163
Rejestr zamian dokumentu 156
Rejestr zamian dokumentu 165
Rejestr zamian dokumentu 197
Rejestr zamian dokumentu 167
Rejestr zamian dokumentu 174
Rejestr zamian dokumentu 196
Rejestr zamian dokumentu 170
Rejestr zamian dokumentu 141
Rejestr zamian dokumentu 175
Rejestr zamian dokumentu 188
Rejestr zamian dokumentu 175
Rejestr zamian dokumentu 184
Rejestr zamian dokumentu 209
Rejestr zamian dokumentu 205
Rejestr zamian dokumentu 159
Rejestr zamian dokumentu 186
Rejestr zamian dokumentu 158
Rejestr zamian dokumentu 137
Rejestr zamian dokumentu 176
Rejestr zamian dokumentu 148
Rejestr zamian dokumentu 154
Rejestr zamian dokumentu 208
Rejestr zamian dokumentu 168
Rejestr zamian dokumentu 196
Rejestr zamian dokumentu 149
Rejestr zamian dokumentu 160
Rejestr zamian dokumentu 160
Rejestr zamian dokumentu 160
Rejestr zamian dokumentu 166
Rejestr zamian dokumentu 205
Rejestr zamian dokumentu 166
Rejestr zamian dokumentu 200
Rejestr zamian dokumentu 179
Rejestr zamian dokumentu 199
Rejestr zamian dokumentu 151
Rejestr zamian dokumentu 133
Rejestr zamian dokumentu 137
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 188
Rejestr zamian dokumentu 176
Rejestr zamian dokumentu 184
Rejestr zamian dokumentu 185
Rejestr zamian dokumentu 161
Rejestr zamian dokumentu 178
Rejestr zamian dokumentu 172
Rejestr zamian dokumentu 169
Rejestr zamian dokumentu 155
Rejestr zamian dokumentu 142
Rejestr zamian dokumentu 163
Rejestr zamian dokumentu 139
Rejestr zamian dokumentu 168
Rejestr zamian dokumentu 133
Rejestr zamian dokumentu 161
Rejestr zamian dokumentu 128
Rejestr zamian dokumentu 152
Rejestr zamian dokumentu 107
Rejestr zamian dokumentu 106
Rejestr zamian dokumentu 100
Rejestr zamian dokumentu 72
Rejestr zamian dokumentu 59
Rejestr zamian dokumentu 57
Rejestr zamian dokumentu 46
Rejestr zamian dokumentu 50
Rejestr zamian dokumentu 35
Rejestr zamian dokumentu 25
Rejestr zamian dokumentu 28
Rejestr zamian dokumentu 28
Rejestr zamian dokumentu 18
Rejestr zamian dokumentu 18
Rejestr zamian dokumentu 20
Rejestr zamian dokumentu 10
Rejestr zamian dokumentu 2
Rejestr zamian dokumentu 3
Rejestr zamian dokumentu 5
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2019 12
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 2020 9
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019 234
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020 226
Rejestr zmian 481
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 17
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019 21
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 60
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020 22
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021 13
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 235
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 54
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH 232
Statystyki - Biuletyn Informacji Publicznej - GOPS Siechnice 560
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022 214
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE NA LATA 2023-2027 2
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 235
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7
Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 8
Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9
Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 221
Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 212
Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 188
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS 206
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE 188
Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 206
Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC 219
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń 7
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących 7
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS" 212
Zamówienia publiczne 4778
Zamówienia publiczne 266
Zamówienia publiczne 240
Zamówienia publiczne 219
Zamówienia publiczne 251
Zamówienia publiczne 225
Zamówienia publiczne 194
Zamówienia publiczne 194
Zamówienia publiczne 202
Zamówienia publiczne 181
Zamówienia publiczne 194
Zamówienia publiczne 184
Zamówienia publiczne 34
Zamówienia publiczne 54
Zamówienia publiczne 37
Zamówienia publiczne 36
Zamówienia publiczne 34
Zamówienia publiczne 29
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych 8
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych 193
Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE 232
Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS 9
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych 234
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne 225
Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione 7
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych 174
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy 195
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu 206
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków 224
Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej 214
Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne 222
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 202
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu 231
Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych 191
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora 186
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020 219
Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback 8
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021 207
Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017 7
Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020 7
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 210
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 207
Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego 192
Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS 207
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021 207
Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 7
Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze 214
Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 209
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc 182
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc 7
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych 185
Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze 7
Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione 8
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback 230
Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej 218
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021 207
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 7
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu 221
Zapytanie ofertowe/Dostawa 40 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z kompletnym wyposażeniem, dedykowaną formą abonamentu telekomunikacyjnego i kompleksową usługą teleopieki 204
Zapytanie ofertowe/Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 202
Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice 133
Zapytanie ofertowe/Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze uzależnień i przemocy, w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice 128
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług tymczasowego schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych 193
Zapytanie ofertowe/Świadczenie usług w zakresie Terapii Biofeedback 52
Zapytanie ofertowe/Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni 60
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania - przygotowanie i dowóz do domu ciepłych posiłków w roku 2022 191
Zapytanie ofertowe/Usługa dożywiania podopiecznych GOPS 47
Zapytanie ofertowe/Usługa prowadzenia terapii rodzinnej 145
Zapytanie ofertowe/Zakup i dostawa opału dla świadczeniobiorców GOPS w sezonie 2021/2022 195
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim 216
Zapytanie ofertowe/Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym 110
Zapytanie ofertowe/Zakup, dostawa i montaż nowych szaf aktowych metalowych 199
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019 8
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice 8