Ostatnia aktualizacja strony: 2020-12-18 16:01:29
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2023-05-26

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA ROK 2023

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2022-10-28

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA ROK 2023

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2022-02-16

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2019-06-26

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2023-2026

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2016-11-25

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2016-11-25

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE NA LATA 2023-2027

Czytaj artykuł