Ostatnia aktualizacja strony: 2021-04-08 15:56:45

Rejestr zmian w biuletynie

Zmiany w treści biuletynu Zmiany w strukturze biuletynu

Zmiany w treści biuletynu

2021-05-28

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020
Treść zmiany: Edycja pliku: Rejestr Zarządzeń- Kierownika 2020

Dotyczy dokumentu: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022
Treść zmiany: Edycja pliku: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja pliku: Uchwała ws Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 2021

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja pliku: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIECHNICE NA 2021

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIECHNICE NA 2021
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 2018-2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: Uchwała ws Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 2021

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 2018-2020
Treść zmiany: Edycja pliku: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIECHNICE NA LATA 2018-2020

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2021-2023
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2018-2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: Uchwała ws Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2018-2020
Treść zmiany: Edycja pliku: Program wspierania rodzin 2018-2020

Dotyczy dokumentu: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022
Treść zmiany: Dodanie pliku: Uchwała ws przyjęcia i wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK
Treść zmiany: Dodanie pliku: Uchwała ws Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na rok 2021

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK
Treść zmiany: Dodanie pliku: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA 2021 ROK
Treść zmiany: Edycja dokumentu


2021-05-10

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


2021-05-06

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAWIADOMIENIE


2021-04-21

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne
Treść zmiany: Dodanie pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROTOKÓŁ ODBIORU

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY DO EDYCJI

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY Z OŚWIADCZENIEM I KLAUZULĄ RODO

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych PONOWIONE
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu


2021-04-14

Dotyczy dokumentu: Pozostałe aktualności związane z działalnością GOPS znajdują się na stronie - www.gops-siechnice.org.pl
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020.pdf

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.pdf

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: INFORMACJA DODATKOWA 2020.pdf

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Dodanie pliku: BILANS 2020.pdf

Dotyczy dokumentu: SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze
Treść zmiany: Dodanie pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROTOKÓŁ ODBIORU.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY do edycji.docx

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę 20 sztuk klimatorów ewaporacyjnych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAWIADOMIENIE.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: FORMULARZ OFERTOWY do edycji.docx

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: SPECYFIKACJA do edycji.docx

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZALACZNIK NR 3 WZÓR UMOWY Z ZALACZNIKIEM.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZALACZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY Z ZALACZNIKAMI.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZALACZNIK NR 1 SPECYFIKACJA.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Dodanie pliku: ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu


2021-04-09

Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Edycja dokumentu


2021-04-08

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback
Treść zmiany: Edycja pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf


2021-02-19

Dotyczy dokumentu: Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC"
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi prawnicze
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne - terapia Biofeedback
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Mediacje rodzinne
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Plan zamówień publicznych na rok 2019
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu


2021-02-18

Dotyczy dokumentu: KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - POMOC SPOŁECZNA
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ŚWIADCZENIA RODZINNE
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOC
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: KLAUZULE INFORMACYJNE RODO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany: Edycja dokumentu


2021-01-04

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2020
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Edycja dokumentu


2020-12-18

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu unijnego
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 2018-2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2018-2020
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2018-2020
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu

Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Edycja dokumentu

Dotyczy dokumentu: REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH
Treść zmiany: Utworzenie dokumentu


Zmiany w strukturze biuletynu

2021-05-28

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Kontakt

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Informacje o jednostce


2021-04-08

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

Treść zmiany:
Dodanie strony Polityka prywatności do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Kontakt do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP

Treść zmiany:
Dodanie strony Rejestr zmian do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Instrukcja i podstawowe informacje dla użytkowników BIP: do menu przedmiotowego.


2021-03-11

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Strona główna


2021-01-04

Treść zmiany:
Dodanie strony Informacje dotyczące działalności do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Informacje o jednostce


2020-12-18

Treść zmiany:
Dodanie strony Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Zamówienia publiczne do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Inne informacje publiczne do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Nabór pracowników do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Informacja o finansach do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Informacje o jednostce

Treść zmiany:
Dodanie strony Informacje o działalności do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Informacje o planowanej działalności do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Informacje dotyczące działalności

Treść zmiany:
Dodanie strony Informacje dotyczące działalności do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Informacje o jednostce


2020-12-04

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Kontakt


2018-10-12

Treść zmiany:
Edycja dokumentu: Kontakt


2018-10-09

Treść zmiany:
Dodanie strony Kierownictwo podmiotu do menu przedmiotowego.

Treść zmiany:
Dodanie strony Strona główna do menu przedmiotowego.