Ostatnia aktualizacja strony: 2020-12-18 16:03:36
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem alkoholu oraz środków psychoaktywnych

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresieinterwencji kryzysowej

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie kryzysu małżeńskiego i problemów wychowawczych

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie traumy

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od narkotyków

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-22

Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-02

Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania - przygotowania i dowozu do domu ciepłych posiłków w roku 2021

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-12-02

Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-10-16

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-09-23

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-09-18

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2020-06-19

Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"

Czytaj artykuł