Zapytanie ofertowe/Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy na terenie Gminy Siechnice

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Musielak, 71-311-39-68 wew. 109, amusielak@gops-siechnice.org.pl

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 188 kb Pobierz
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 427 kb Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY Z OŚWIADCZENIEM I KLAUZULĄ RODO 191 kb Pobierz
WZÓR UMOWY 300 kb Pobierz
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 36 kb Pobierz
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 28 kb Pobierz