Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2022-10-28

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA ROK 2023

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2022-02-16

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SIECHNICE NA ROK 2022

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2019-06-26

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 2022 ROK

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2016-11-25

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Czytaj artykuł
Dodane przez: Agnieszka Jezierska| Dodano: 2016-11-25

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022

Czytaj artykuł